Privacybeleid.

Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer Fierkant gegevens verzamelt, gebruikt en deelt, als je een product of dienst van Fierkant afneemt, contact met Fierkant opneemt of anderszins de diensten van Fierkant gebruikt via fierkant.nl. Dit privacy beleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die Fierkant niet bezit of waarover Fierkant geen controle heeft.


Gegevens die Fierkant verzamelt

Om aan je opdracht te kunnen voldoen, moet je bepaalde gegevens aan Fierkant overleggen, zoals je naam, e-mailadres, postadres en de details van de door jou geplaatste opdracht.
Op deze site kunnen ook gegevens verzameld worden, zoals:

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Cookies worden over het algemeen gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te bieden aan applicaties van derden, zoals Google Analytics. Cookies zullen uw surfervaring in de regel verbeteren. Cookies zijn een jaar geldig.U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van de cookies op deze en andere sites. De meest effectieve manier om dit te doen, is door de cookies in uw browser uit te schakelen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Fierkant maakt gebruik van google analytics. Fierkant gebruikt deze gegevens alleen om het verkeer naar de site te verbeteren.


Waarom Fierkant jouw gegevens nodig heeft en hoe Fierkant deze gebruikt

Fierkant vertrouwt op een aantal wettelijke grondslagen om jouw gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:
• waar nodig om diensten te verlenen, zoals wanneer Fierkant je gegevens gebruikt om je opdracht te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;
• wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (voor bv een mailinglist), die je op elk moment kunt intrekken;
• indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw opdrachten indien vereist door de belastingwetgeving; en
• voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van diensten van Fierkant. Fierkant gebruikt jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in het legitieme belang van Fierkant voor het verbeteren van diensten van Fierkant; en 2) Naleving van de algemene voorwaarden. Fierkant gebruikt jouw gegevens zo nodig om te voldoen aan de algemene voorwaarden.


Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
De gegevens van klanten van Fierkant zijn belangrijk voor de onderneming. Fierkant deelt jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

Dienstverleners
Fierkant schakelt bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan de shop te leveren, zoals drukkers en hosting…. Fierkant zal je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.

Naleving van wetten
Fierkant kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als Fierkant te goeder trouw van mening is dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van de overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van klanten van Fierkant of anderen te beschermen.


Dataretentie
Fierkant bewaart je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om diensten te leveren en zoals beschreven in het Privacybeleid. Fierkant kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om de overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaart Fierkant je gegevens zolang wettelijk is toegestaan.


Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.


Jouw rechten
Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Fierkant beschrijft die rechten hieronder:

Toegang
Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die Fierkant van jou bezit. Je kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met Fierkant opnemen.

Wijzigen, beperken, verwijderen
Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, het gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar Fierkant om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal Fierkant je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

Bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen (i) de verwerking van sommige van je gegevens op basis van de legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Fierkant je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij Fierkant dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

Klachten
Als je in de EU woont en je zorgen over de gebruik door Fierkant van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die je mogelijk hebt), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Site
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.


Hoe je contact met
Fierkant kunt opnemen
In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is Fierkant, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kun je contact met Fierkant opnemen via femke@fierkant.nl. Of je kunt een brief sturen naar:

Fierkant t.n.v. Femke Jelmersma, Pachter 23, 3834 CA Leusden, Nederland